Jumat, 24 Agustus 2012

sedikit doa


. DOA KETIKA HENDAK TIDUR
“Bissmika Allahumma Ahya Waamut“  Dengan nama Engkau Ya Allah, aku hidup dan mati
2. DOA KETIKA BANGUN TIDUR
“Alhamdulillahilladhi Ahkyana bakda ma amatana Wailaihinnusuur” Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami, dan kepadanya kami akan dikumpulkan.
3. DOA KELUAR RUMAH
“Bissmillahi Tawakaltu Alallahi Wala Khaula Walakuwwata Illa Billahi” Dengan Nama Allah (dalam keadaan), saya menyerahkan diri kepada Allah, tak ada daya dan upaya (dalam segala urusan) melainkan hanya dengan ijin Allah.
4. DOA HENDAK MASUK RUMAH
“Allahumma inni as’aluka khoirolmaulakhi wa khoirol makhroji, Bissmillahi walajna, BIsmillahi khorojna, Wa’alallahi robbina tawakkalna” Wahai Tuhanku, bahwasanya saya memohon padaMU sebaik baik tempat masuk dan sebaik-baik tempat keluar, dengan nama Allah kami masuk, dengan nama Allah kami keluar, dan kepada Allah Tuhan kami, kami menyerahkan diri.
5. DOA MASUK KAMAR KECIL
“Bissmillahi Allahumma inni auzdubika minal khubusi wal khobaais” Dengan nama Allah, aku berlindung kepadaMu dari gangguan syeitan jantan dan syeitan betina.
6. DOA KELUAR DARI KAMAR KECIL
“Ghufroonaka, Alhamdulillahilazdi ad’haba an’nil adhaa Wa’a fani” Saya meohon kepadaMu, wahai tuhanku, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan penyakit dari padaku dan telah me’afiatkan daku.
7. DOA WAKTU BERCERMIN
“AL HAMDULILLAAHI ALLOOHUMMA KAMAA AHSANTA KHOLQII WAHASSIN KHULUQ” Segala puji bagi Allah ya Tuhanku sebagaimana Engkau telah memperindah rupaku, maka baguskanlah budi pekertiku

8. DOA SUSAH TIDUR
“Laa Ilaaha illa anta subkhaanaka inni kuntu minadhoolimiin” Tidak ada Tuhan melainkan Engkau, maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menganiaya diri.
9. DOA SEBELUM MAKAN
Allahumma bariklana fiima rozaqtana waqina adza bannarYa Allah, aku memohon keberkahan atas rzki ini, dan bebaskanlah aku dari api neraka
10. DOA SETELAH MAKAN
“Alhamdulillaahilladzi ad’amana wasaqoona wajaalana muslimiina “ SEgala puji bagi Allah yang telah memberi kami makan-minum, dan menjadikan kami orang-orang muslim
11. DOA SEBELUM MELAKUKAN HUBUNGAN BADAN SUAMI ISTRI
“Bismillaahi allahumma jannibnaasysyaithaan wa jannibisysyaithaana maa razaqta naa”Artinya: ” dengan nama Allah. Ya Allah jauhkan kami dari syetan dan jauhkan syetan untuk mengganggu apa yang Engkau rizkikn kepada kami”
12. DOA HENDAK MANDI BESAR (JUNUB)
- Disunahkan berwudhu dulu, niatnya untuk menghilangkan hadast besar
- Doa setelah berwudu
”asyhadu allaa ilaaha illalloohu wahdahu laa syariikalahu wa asyhadu anna Muhammadan ‘abduhu wa Rosuuluh, Alloohummaj’alni minat tawwabiina waj’alnii minal mutathohhiriin” Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah semata; yang tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan utusan-Nya, Ya Allah jadikan aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikan aku termasuk orang-orang yang suka mensucikan diri ’
- Pendapat : Mandi hadas besar (junub) memang harus ada niatnya, niatnya bisa dalam hati yang intinya ingin bersuci, sebab Allah SWT maha tau dari apa yang ada dalam hati kita, Tapi ada pula yang mengatakan kalau nggak pake bacaan kurang mantap, ya silahkan saja…yang penting kita mandi berniat untuk mensucikan diri kita dari hadas besar (mandi junub).
- Pendapat : Ada pendapat yang mengatakan bahwa mandi junub itu harus membasuh seluruh tubuh secara merata sebanyak 7x dengan tangan, terutama pada daerah senggama, harus dibersihkan dari najis yang mungkin masih menempel, akan tetapi ada pula yang bilang nggak perlu membasuh sebanyak 7x sebab saat ini sudah ada sabun mandi dan sampoo yang bisa membersihkan diri kita dari kotoran dan najis, nah semuanya pendapat tentu sudah ada dasar pemikiran dan hasil renungan dari para ulama, semua pendapat ulama adalah baik.
BERIKUT ADALAH BACAAN-BACAAN DOA HADAST BESAR
A. DOA MANDI JUNUB / JANABAT
“Nawaitu ghuslal li rof’il hadatsil akbari minal janabati ‘an jami’il badani fardhan lillahi ta’ala.” Saya berniat mandi untuk menghilangkan hadas besar dari semua badan setelah junub, yang merupakan kewajiban hanya karena Allah semata.
B. DOA MANDI SUCI MENSTRUASI
“Nawaitu ghuslal li rof’il hadatsil akbari minal haidi ‘an jami’il badani fardhan lillahi ta’ala” Saya berniat mandi untuk menghilangkan hadas besar dari semua badan saya setelah menstruasi, yang merupakan kewajiban hanya karena Allah semata.
C. DOA SETELAH BERSIH NIFAS
“Nawaitu ghuslal li rof’il hadatsil akbari minan nifasi ‘an jami’il badani fardhan lillahi ta’ala” Saya berniat mandi untuk menghilangkan hadas besar dari semua badan saya setelah nifas, yang merupakan kewajiban hanya karena Allah semata.
D. DOA MANDI SETELAH MELAHIRKAN
“Nawaitu ghuslal li rof’il hadatsil akbari minal wiladati ‘an jami’il badani fardhan lillahi ta’ala” Saya berniat mandi untuk menghilangkan hadas besar dari semua badan saya setelah melahirkan, yang merupakan kewajiban hanya karena Allah semata”
Setelah berwudhu (sunnah) kemudian membaca niat, setelah itu guyur seluruh tubuh mulai dari ujung rambut hingga unjung kaki secara merata, bersihkan semua najis dan kotoran yang masih ada, atau yang menempel dalam tubuh (terutama daerah senggama)
DOA-DOA LAINNYA ADALAH SEBAGAI BERIKUT
Bedoa itu sebaiknya dalam keadaan suci (berwudhu), diucapkan dengan khusyu’, dan sebelumnya mohon ampun dulu kepada Allah SWT, atas semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan, baik yang kita sengaja atau tidak.
1. DOA SESUDAH HUJAN
Muthirnaa BIfadl-Lillaahi Wa Rahnatihi “Kita diberi Hujan karena keutamaan dan Rahmat-Nya”
2. DOA MOHON AMPUN DIRI SENDIRI DAN KEDUA ORANG TUA
Allaahummagh Fir Lii Wa Liwaa Lidayya Warhamhumaa Kamaa Rabbayaanii Shaghiiraa” Ya Allah! ampunilah aku dan kedua orang tuaku, dan kasihanilah keduanya, sebagaimana mereka menyayangi aku sejak kecil.”
3. DOA MOHON DIBERI KESABARAN DAN DIMUDAHKAN SEGALA URUSAN
Rabbisy-Rahlii Shadrii Wa Yassirlii Amrii Wahlul ‘uqdatam Millisanii Yafqohuu Qowli. “Ya Allah ! Tuhan Kami, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, lepaskanlah ikatan lisanku, agar mereka paham ucapanku.”
4. DOA SEBELUM BELAJAR
Rabby Zidnii Ilma Warzuqnii Fahma “Ya Allah ! Tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pengertian yang baik”
5. DOA MOHON PERTOLONGAN
Allaahumma a-inni alaa dzikrika wa syukrika wa husni ibaadatik ” Ya Allah ! tolonglah aku agar dapat berdzikir kepada-Mu, besyukur kepada-Mu dan membaguskan ibadah kepada-Mu.
6. DOA KETIKA LUPA
Subhaana man-laa yas-huu wa laa Yanaam “Maha suci Dzat yang tidak lupa dan tidak tidur”
7. DOA MOHON DIBERI KECERDASAN BERFIKIR
Allahumma Alhimnii Rusydii wa a’idznii min syarri nafsi “ Ya Allah ! Ilhamkanlah kepadaku kecerdasan dan lindungilah aku dari kejahatan nafsuku”
8. DOA MENGHILANGKAN MARAH
Allahummagh Firlii Dzanbii Wa-adzhib Ghaizha Qalbi Wa-ajirnii Minasy Syaithaan ” Ya Allah ! ampunilah dosa-dosa hatiku dan selamatkanlah aku dari kejahatan setan”
9. DOA KEPADA ORANG YANG BERBUAT BAIK PADA KITA
JAZAAKALLAAHU KHAIRAN “Semoga Allah membalas dengan kebaikan”
10. DOA AKAN BEPERGIAN
ALLAAHUMMA HAWWIN ‘ALAINAA SAFARANAA HAADZA WAATHWI’ANNA BU;DAHU, ALLAAHUMMA ANTASH SHAAHIBU FIS SAFARI WAL KHALIIFATU FIL AHLI ” Ya Allah, Mudahkanlah perjalanan kami ini dan dekatkanlah kejauhannya, Ya Allah ,Engkau adalah teman bepergian dan pelindung keluraga”.
11. DOA KETIKA ADA MUSUH
ALLAHUMMA INNAA NAJ’ALUKA FII NUHUURIHIM WA A’UUDZUBIKA MIN SYURUURIHIM “YA Allah, (sesungguhnya) Engkau kami jadikan ada di leher-leher mereka, dan kami mohon perlindungan-Mu dari keburukan mereka”
12. DOA KETIKA MELIHAT MUSUH
YAA MAALIKA YAUMIDDIINI IYYAAKA A’BUDU WA IYYAKA ASTA’IIN ” Ya Allah Dzat yang merajai pada hari Qiamat, kepda-Mulah aku menyembah dan kepada-Mulah aku mohon pertolongan.”
13. DOA KETIKA DALAM KESUKARAN
ALLAHUMMA RAHMATAKA ARJUU FALA TAKILNII ILAA NAFSII THARFATA’AININ WA-ASLIHLII SYA’NII KULLAHU LAA ILAAHA ILLAA ANTA ” Ya Allah, rahmat-Mu yang kuharapkan, Maka janganlah membiarkan aku dalam sekejap matapun, dan baguskanlah keadaanku seluruhnya, Tiada yang wajib disembah melainkan Engkau”
14. DOA TERHINDAR DARI FAKIR DAN SIKSA KUBUR
LAA ILLAHA ILLALLAAHUL MALIKUL HAQQUL MUBIIN “Tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah yang mempunyai kerajaan yang haq dan yang menunjukkan jalan yang lurus”
15. DOA MOHON DIBERI KEMUDAHAN DALAM BEKERJA DAN BERFIKIR
ALLAHUMMA LAA SAHLA ILLAA MAAJA’ ALTAHU SAHLAN WA ANTA TAJ’ALUL HUZNA IDZAA SYI’TA SAHLAA. “YA Allah, tidak ada yang mudah kecuali sesuatu yang Engkau jadikan mudah, Engkau menjadikan susah ketika Kau menghendaki mudah.
16. DOA KETIKA SUSAH MEMBAYAR HUTANG
ALLAAHUMMAKFINII BIHALAALIKA’AN HARAAMIKA WAAGHNINII BIFADLLIKA ‘AMMAN SIWAAK “Ya Allah cukupkanlah untukku apa-apa yang Engkau halalkan daripada melakukan apa-apa yang Engkau haramkan, dan percayakanlah aku dengan keutamaan-Mu dari siapa saja yang selain Engkau.
17. DOA SETELAH MEMBAYAR HUTANG
BAARAKALLAAHU LAKA FII AHLIKA WAMAA LIKA “Semoga Allah memberkahi keluargamu dan hartamu”.
18. DOA MOHON MULIA DAN KAYA
ALLAHUMMA INNII DHA’IIFUN FAQAWWINII WA-INNI DZALIILUN FAA’IZZANII WA INNI FAQIIRUN FAAGHNINII YAA ARHAMAR RAAHIMIIN “Ya Allah, sesungguhnya aku itu lemah, maka kuatkanlah dan aku adalah hina, maka muliakanlah. Dan aku adalah fakir, maka kayakanlah. Ya Allah Dzat Yang Paling Penyayang.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar